Yfirlit yfir öll laus störf á Starfatorgi

Sérfræðingur - Velferðarráðuneytið, skrifstofa hagmála og fjárlaga - Reykjavík - 201609/1257 - 23.9.2016 Sérfræðistörf

Velferðarráðuneytið auglýsir lausa til umsóknar starf sérfræðings á skrifstofu hagmála og fjárlaga.

Lesa meira

Hjúkrunarfræðingur - Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins, Grafarvogi - Reykjavík - 201609/1256 - 22.9.2016 Heilbrigðisþjónusta

Heilsugæslan Grafarvogi auglýsir eftir hjúkrunarfræðingi til starfa við heilsugæsluhjúkrun

Lesa meira

Sérfræðilæknir - Landspítali, bráðadeild - Reykjavík - 01609/1255 - 22.9.2016 Heilbrigðisþjónusta

Vegna aukinna umsvifa á bráðamóttöku Landspítala viljum við fjölga í öflugum starfsmannahópi um tvo sérfræðilækna með sérhæfingu í bráðalækningum eða með víðtæka reynslu af bráðaþjónustu

Lesa meira

Yfirlæknir meltingarlækninga - Landspítali, lyflækningasvið - Reykjavík - 201609/1254 - 22.9.2016 Heilbrigðisþjónusta

Starf yfirlæknis meltingarlækninga á lyflækningasviði Landspítala er laust til umsóknar

Lesa meira

Hjúkrunarfræðingur - Landspítali, taugalækningadeild - Reykjavík - 201609/1253 - 22.9.2016 Heilbrigðisþjónusta

Landspítali óskar eftir hjúkrunarfræðingi með faglegan metnað til starfa á taugalækningadeild í Fossvogi

Lesa meira

Hjúkrunarfræðingar - Landspítali, dag- og göngudeild blóð- og krabbameinslækninga - Reykjavík - 201609/1252 - 22.9.2016 Heilbrigðisþjónusta

Landspítali óskar eftir hjúkrunarfræðingi með faglegan metnað og brennandi áhuga á krabbameinshjúkrun

Lesa meira

Hjúkrunarfræðingar og ljósmæður - Landspítali, vökudeild, Barnaspítali Hringsins - Reykjavík - 201609/1251 - 22.9.2016 Heilbrigðisþjónusta

Lausar eru til umsóknar þrjár stöður hjúkrunarfræðinga og hjúkrunarfræðinga með ljósmæðramenntun eða annað framhaldsnám sem nýtist í starfi á Vökudeild-nýburagjörgæslu, Barnaspítala Hringsins

Lesa meira

Fangaverðir - Fangelsismálastofnun, Hólmsheiði - Reykjavík - 201609/1250 - 21.9.2016 Önnur störf

Auglýstar eru tvær stöður fangavarða við nýtt fangelsi að Hólmsheiði

Lesa meira

Hjúkrunarfræðingar - Landspítali, gjörgæsla við Hringbraut - Reykjavík - 201609/1249 - 21.9.2016 Heilbrigðisþjónusta

Störf hjúkrunarfræðinga á gjörgæsludeild á Landspítala við Hringbraut eru laus til umsóknar

Lesa meira

Skrifstofumaður á lager - Landspítali, skurðstofur - Reykjavík - 201609/1248 - 21.9.2016 Skrifstofustörf

Við óskum eftir skrifstofumanni á lager á skurðstofum Landspítala við Hringbraut

Lesa meira

Eftirlitsmenn við véla- og tækjaeftirlit - Vinnueftirlitið - Suðurnesjum - 201609/1247 - 21.9.2016 Tæknistörf

Vinnueftirlitið óskar eftir að ráða eftirlitsmann til starfa við véla- og tækjaeftirlit á Suðurnesjum

Lesa meira

Fagstjóri lækninga - Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins, Mosfellsumdæmi - Reykjavík - 201609/1246 - 20.9.2016 Heilbrigðisþjónusta

Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins auglýsir laust til umsóknar starf fagstjóra lækninga við Heilsugæsluna Mosfellsumdæmi.

Lesa meira

Svæfingahjúkrunarfræðingur - Landspítali, svæfingadeild Fossvogi - Reykjavík - 201609/1245 - 20.9.2016 Heilbrigðisþjónusta

Landspítali óskar eftir faglegum og metnaðarfullum hjúkrunarfræðingi með sérhæfingu í svæfingahjúkrun

Lesa meira

Verkefnastjóri - Landspítali, göngudeild BUGL - Reykjavík - 201609/1244 - 19.9.2016 Heilbrigðisþjónusta

Landspítali óskar eftir verkefnastjóra á göngudeild BUGL

Lesa meira

Námsstöður í skurðlækningum - Landspítali - Reykjavík - 201609/1243 - 19.9.2016 Heilbrigðisþjónusta

Lausar eru til umsóknar námsstöður deildarlækna í skurðlækningum við Landspítala

Lesa meira

Lektor í íslenskri málfræði - Háskóli Íslands, íslensku- og menningardeild - Reykjavík - 201609/1242 - 19.9.2016 Kennsla og rannsóknir

Laust er til umsóknar starf lektors í  íslenskri málfræði við námsbraut í íslensku sem annað mál í Íslensku- og menningardeild á Hugvísindasviði Háskóla Íslands.

Lesa meira

Embætti safnstjóra - Listasafn Íslands - Reykjavík - 201609/1241 - 16.9.2016 Sérfræðistörf

Embætti safnstjóra Listasafns Íslands er laust til umsóknar

Lesa meira

Verkefnastjóri í nýsköpun og frumkvöðlastarfi - Nýsköpunarmiðstöð Íslands - Sauðárkrókur - 201609/1240 - 16.9.2016 Sérfræðistörf

Nýsköpunarmiðstöð Íslands leitar að verkefnastjóra í nýsköpun og frumkvöðlastarfi

Lesa meira

Lögmaður - Embætti ríkislögmanns - Reykjavík - 201609/1239 - 16.9.2016 Sérfræðistörf

Starf lögmanns hjá embætti ríkislögmanns er laust til umsóknar

Lesa meira

Lögreglufulltrúar - Embætti héraðssaksóknara - Reykjavík - 201609/1238 - 16.9.2016 Sérfræðistörf

Við embætti héraðssaksóknara eru lausar til umsóknar tvær stöður lögreglufulltrúa

Lesa meira

Lögfræðingar - Úrskurðarnefnd velferðarmála - Reykjavík - 201609/1237 - 16.9.2016 Sérfræðistörf

Úrskurðarnefnd velferðarmála óskar eftir að ráða tvo lögfræðinga til starfa

Lesa meira

Matráður - Biskupsembættið, Biskupsstofa - Reykjavík - 201609/1236 - 15.9.2016 Önnur störf

Biskupsstofa óskar eftir matráði í 80% starfshlutfall

Lesa meira

Umsjónarmaður rannsókna- og varðveisluseturs - Þjóðminjasafn Íslands - Hafnarfjörður - 201609/1235 - 15.9.2016 Tæknistörf

Laust  er til umsóknar starf umsjónarmanns í nýju rannsókna- og varðveislusetri Þjóðminjasafns í Hafnarfirði

Lesa meira

Forstöðumaður hönnunardeildar - Vegagerðin - Reykjavík - 201609/1234 - 15.9.2016 Sérfræðistörf

Laust til umsóknar starf forstöðumanns hönnunardeildar Vegagerðarinnar.

Lesa meira

Yfirsálfræðingur - Heilbrigðisstofnun Suðurnesja - Reykjanesbær - 201609/1233 - 15.9.2016 Heilbrigðisþjónusta

Laus er til umsóknar allt að 100% staða yfirsálfræðings við Heilbrigðisstofnun Suðurnesja

Lesa meira

Hjúkrunarfræðingur - Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins, Mosfellsumdæmi - Mosfellsbær - 201609/1232 - 15.9.2016 Heilbrigðisþjónusta

Heilsugæslan Mosfellsumdæmi leitar eftir hjúkrunarfræðingi til starfa við skólahjúkrun

Lesa meira

Almennur læknir - Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins, Mjódd - Reykjavík - 201609/1231 - 15.9.2016 Heilbrigðisþjónusta

Laust er til umsóknar ótímabundið 100% starf almenns læknis við Heilsugæsluna Mjódd

Lesa meira

Fagstjóri lækninga - Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins, Mjódd - Reykjavík - 201609/1230 - 15.9.2016 Heilbrigðisþjónusta

Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins auglýsir laust til umsóknar starf fagstjóra lækninga við Heilsugæsluna Mjódd

Lesa meira

Svæðisstjórar heilsugæslustöðva - Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins - Reykjavík - 201609/1229 - 15.9.2016 Heilbrigðisþjónusta

Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins auglýsir laus til umsóknar störf svæðisstjóra sex heilsugæslustöðva

Lesa meira

Sérfræðingur - Umhverfisstofnun - Patreksfjörður - 201609/1228 - 15.9.2016 Sérfræðistörf

Umhverfisstofnun leitar að starfsmanni sem hefur áhuga á verndun náttúru með þjónustu við ferðamenn að leiðarljósi

Lesa meira

Skrifstofustarf í innheimtu - Landspítali, fjármálasvið - Reykjavík - 201609/1227 - 15.9.2016 Skrifstofustörf

Skrifstofustarf í innheimtu fjárstýringar á fjármálasviði Landspítala er laust til umsóknar

Lesa meira

Verkefnisstjóri - Landgræðsla ríkisins - Hella - 201609/1226 - 14.9.2016 Sérfræðistörf

Landgræðsla ríkisins óskar eftir að ráða verkefnisstjóra vegna verkefna sem tengjast gróður- og jarðvegsvernd á fjölsóttum útivistar og ferðamannastöðum

Lesa meira

Starfsmaður við umönnun - Heilbrigðisstofnun Suðurlands, hjúkrunardeild - Selfoss - 201609/1225 - 14.9.2016 Önnur störf

Starfsmaður við umönnun óskast á hjúkrunareild HSU Fossheima/Ljósheima - Selfossi

Lesa meira

Matartæknir - Landspítali, framleiðslueldhús - Reykjavík - 201609/1224 - 14.9.2016 Önnur störf

 Eldhús Landspítala auglýsir eftir matartækni í matargerð á sérfæði og almennu fæði.

Lesa meira

Hjúkrunarfræðingar - Landspítali, öldrunarlækningadeild Landakoti - Reykjavík - 201609/1223 - 13.9.2016 Heilbrigðisþjónusta

Landspítali óskar eftir hjúkrunarfræðingum sem hafa ánægju af samstarfi við aldraða

Lesa meira

Lögreglumenn - Lögreglustjórinn á Norðurlandi vestra - Blönduós/Sauðárkrókur - 201609/1222 - 13.9.2016 Sérfræðistörf

Lögreglustjórinn á Norðurlandi vestra auglýsir lausar til umsóknar tvær stöður  lögreglumanna, aðra með starfsstöð á Blönduósi og hina með starfsstöð á Sauðárkróki

Lesa meira

Hjúkrunarfræðingur - Sjúkrahúsið á Akureyri - Akureyri - 201609/1221 - 13.9.2016 Heilbrigðisþjónusta

Laus er til umsóknar 70% staða hjúkrunarfræðings við skurðlækningadeild Sjúkrahússins á Akureyri

Lesa meira

Sjúkraliðar - Landspítali, Vífilsstaðir - Garðabær - 201609/1220 - 13.9.2016 Heilbrigðisþjónusta

Landspítali sækist eftir sjúkraliðum, sem hafa ánægju af samstarfi við aldraða, til starfa á hjúkrunardeild á Vífilstöðum

Lesa meira

Starfsmenn við aðhlynningu - Landspítali, Vífilsstaðir - Garðabær - 201609/1219 - 13.9.2016 Önnur störf

Landspítali vill ráða liðsmenn til starfa við aðhlynningu á hjúkrunardeild á Vífilstöðum

Lesa meira

Læknakandídatar - LSH - SAK - HVE og Heilsugæslan - Reykjavík/Landsbyggðin - 201609/1218 - 13.9.2016 Heilbrigðisþjónusta

Störf læknakandídata á Íslandi eru auglýst laus til umsóknar

Lesa meira

Aðstoðardeildarstjóri - Landspítali, skurðstofugangur Fossvogi - Reykjavík - 201609/1217 - 13.9.2016 Heilbrigðisþjónusta

Laust er til umsóknar starf aðstoðardeildarstjóra/skurðhjúkrunarfræðingi á skurðstofugangi E5 í Fossvogi

Lesa meira

Launafulltrúi - Landspítali - Reykjavík - 201609/1216 - 13.9.2016 Skrifstofustörf

Starf launafulltrúa á launadeild Landspítala er laust til umsóknar

Lesa meira

Yfirlæknir gigtlækninga - Landspítali, lyflækningasvið - Reykjavík - 201609/1215 - 12.9.2016 Heilbrigðisþjónusta

Starf yfirlæknis gigtlækninga á lyflækningasviði Landspítala er laust til umsóknar

Lesa meira

Hásetar - Hafrannsóknastofnun - Reykjavík - 201609/1214 - 12.9.2016 Önnur störf

Hafrannsóknastofnun auglýsir lausar til umsókna stöður háseta á rannsóknaskipin Bjarna Sæmundsson og Árna Friðriksson

Lesa meira

Stýrimenn - Hafrannsóknastofnun - Reykjavík - 201609/1213 - 12.9.2016 Sérfræðistörf

Hafrannsóknastofnun auglýsir lausar til umsókna stöður stýrimanna á rannsóknaskipin Bjarna Sæmundsson og Árna Friðriksson

Lesa meira

Hjúkrunarfræðingur - Sjúkrahúsið á Akureyri, Kristnesspítali - Akureyri - 201609/1212 - 9.9.2016 Heilbrigðisþjónusta

Laus er til umsóknar 80-100% staða hjúkrunarfræðings við Kristnesspítala á Sjúkrahúsinu á Akureyri

Lesa meira

Starfsmaður í upplýsingatæknideild - Lánasjóður íslenskra námsmanna - Reykjavík - 201609/1211 - 9.9.2016 Sérfræðistörf

Lánasjóður íslenskra námsmanna óskar eftir að ráða starfsmann í upplýsingatæknideild

Lesa meira

Móttökustjóri - Utanríkisráðuneyti - Reykjavík - 201609/1210 - 9.9.2016 Skrifstofustörf

Utanríkisráðuneytið óskar eftir að ráða starfsmann í móttöku og til almennra húsvörslustarfa

Lesa meira

Upplýsingafulltrúi - Tryggingastofnun - Reykjavík - 201609/1209 - 8.9.2016 Sérfræðistörf

Tryggingarstofnun auglýsir laust til umsóknar nýtt starf upplýsingafulltrúa

Lesa meira

Dýralæknir á markaðsstofu - Matvælastofnun - Reykjavík - 201609/1208 - 8.9.2016 Sérfræðistörf

Matvælastofnun óskar eftir að ráða dýralækni til afleysingastarfa í eitt ár á markaðsstofu stofnunarinnar í Reykjavík

Lesa meira

Afgreiðslufulltrúi í Barnahúsi - Barnaverndarstofa - Reykjavík - 201609/1207 - 8.9.2016 Skrifstofustörf

Barnaverndarstofa auglýsir lausa til umsóknar stöðu afgreiðslufulltrúa í  Barnahúsi

Lesa meira

Skjalastjóri - Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn - Reykjavík - 201609/1206 - 8.9.2016 Sérfræðistörf

Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn auglýsir laust starf skjalastjóra

Lesa meira

Bókari - Vatnajökulsþjóðgarður - Landsbyggðin - 201609/1205 - 8.9.2016 Skrifstofustörf

Vatnajökulsþjóðgarður auglýsir starf bókara laust til umsóknar

Lesa meira

Fjármálastjóri - Vatnajökulsþjóðgarður - Landsbyggðin - 201609/1204 - 8.9.2016 Sérfræðistörf

Vatnajökulsþjóðgarður auglýsir starf fjármálastjóra laust til umsóknar

Lesa meira

Doktorsnemi, safnafræði - Háskóli Íslands, félagsvísindasvið - Reykjavík - 201609/1203 - 8.9.2016 Kennsla og rannsóknir

Félagsvísindasvið Háskóla Íslands auglýsir eftir doktorsnema til að vinna doktorsverkefni um íslenskar menningarstofnanir á tímum fólksflutninga og þverþjóðleika.

Lesa meira

Mannauðsstjóri - Landbúnaðarháskóli Íslands - Hvanneyri - 201609/1202 - 8.9.2016 Sérfræðistörf

Landbúnaðarháskóli Íslands leitar að mannauðsstjóra til starfa

Lesa meira

Vélstjóri - Hafrannsóknastofnun - Reykjavík - 201609/1201 - 8.9.2016 Sérfræðistörf

Hafrannsóknastofnun auglýsir lausa til umsóknar eina stöðu vélstjóra á rannsóknaskipin Bjarna Sæmundsson og Árna Friðriksson

Lesa meira

Hjúkrunarfræðingar - Landspítali, lungnadeild - Reykjavík - 201609/1200 - 8.9.2016 Heilbrigðisþjónusta

Landspítalinn óskar eftir hjúkrunarfræðingum sem búa yfir þekkingu og reynslu sem og nýútskrifuðum til starfa á lungnadeild

Lesa meira

Sjúkraliðar - Landspítali, lungnadeild - Reykjavík - 201609/1199 - 8.9.2016 Heilbrigðisþjónusta

Landspítalinn sækist eftir sjúkraliðum sem búa yfir þekkingu og reynslu sem og nýútskrifuðum til starfa á lungnadeild

Lesa meira

Sjúkraliðar - Landspítali, meltingar- og nýrnadeild - Reykjavík - 201609/1198 - 8.9.2016 Heilbrigðisþjónusta

Landspítalinn sækist eftir faglegum sjúkraliðum til starfa á meltingar- og nýrnadeild 13E við Hringbraut

Lesa meira

Lögfræðingur - Samgöngustofa - Reykjavík - 201609/1197 - 8.9.2016 Sérfræðistörf

Samgöngustofa óskar eftir að ráða lögfræðing til starfa á lögfræðideild stofnunarinnar tímabundið til eins árs.

 

Lesa meira

Lögfræðingur - Samgöngustofa - Reykjavík - 201609/1196 - 8.9.2016 Sérfræðistörf

Samgöngustofa óskar eftir að ráða lögfræðing til starfa á lögfræðideild stofnunarinnar

Lesa meira

Hjúkrunarfræðingur - Landspítali, meltingar- og nýrnadeild - Reykjavík - 201609/1195 - 8.9.2016 Heilbrigðisþjónusta

Við sækjumst eftir faglegum hjúkrunarfræðingi til starfa á meltingar- og nýrnadeild 13E við Hringbraut

Lesa meira

Hjúkrunarfræðingur - Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins, Seltjarnarnes og Vesturbær - Reykjavík - 201609/1194 - 8.9.2016 Heilbrigðisþjónusta

Hjúkrunarfræðingur óskast til starfa við Heilsugæsluna Seltjarnarnesi og Vesturbæ

Lesa meira

Hjúkrunarfræðingur - Sjúkrahúsið á Akureyri, skurðstofa - Akureyri - 201609/1193 - 7.9.2016 Heilbrigðisþjónusta

Laus er til umsóknar 100% staða hjúkrunarfræðings á skurðstofu Sjúkrahússins á Akureyri

Lesa meira

Sjúkraliðar - Landspítali, blóðlækningadeild - Reykjavík - 201609/1192 - 7.9.2016 Heilbrigðisþjónusta

Við óskum eftir metnaðarfullum og faglegum sjúkraliðum til starfa á blóðlækningadeild

Lesa meira

Sérfræðingur/fjármálastjóri - Vinnumálastofnun - Sauðárkrókur - 201609/1191 - 7.9.2016 Sérfræðistörf

Vinnumálastofnun leitar að sérfræðingi/fjármálastjóra á nýrri þjónustuskrifstofu húsnæðisbóta.

Lesa meira

Sérfræðingur - Vinnumálastofnun - Sauðárkrókur - 201609/1190 - 7.9.2016 Sérfræðistörf

Vinnumálastofnun leitar að öflugum starfsmönnum í áhugaverð og fjölbreytt störf á nýrri þjónustuskrifstofu húsnæðisbóta

Lesa meira

Fulltrúar - Vinnumálastofnun - Sauðárkrókur - 201609/1189 - 7.9.2016 Skrifstofustörf

Vinnumálastofnun leitar að öflugum starfsmönnum í áhugaverð og fjölbreytt störf á nýrri þjónustuskrifstofu húsnæðisbóta

Lesa meira

Vaktstjóri - Vegagerðin - Ísafjörður - 201609/1188 - 7.9.2016 Önnur störf

Starf vaktstjóra hjá þjónustustöðinni á Ísafirði  er laust til umsóknar

Lesa meira

Starfsfólk í býtibúr - Landspítali, Landakot - Reykjavík - 201609/1187 - 7.9.2016 Önnur störf

Vegna skipulagsbreytinga óskar Landspítali eftir að ráða starfsfólk í býtibúr á Landakoti

Lesa meira

Hjúkrunardeildarstjóri - Landspítali, geðsvið - Reykjavík - 201609/1186 - 6.9.2016 Heilbrigðisþjónusta

Landspítali óskar eftir hjúkrunarfræðingi með framúrskarandi samskipta- og samstarfshæfileika í starf deildarstjóra á móttökugeðdeild 32A

Lesa meira

Ráðgjafi/stuðningsfulltrúi - Landspítali, endurhæfingageðdeild Kleppi - Reykjavík - 201609/1185 - 6.9.2016 Önnur störf

Landspítali óskar eftir stuðningsfulltrúa/ráðgjafa til starfa á sérhæfða endurhæfingargeðdeild (SEG) Kleppi

Lesa meira

Lífeindafræðingur - Landspítali, röntgendeild - Reykjavík - 201609/1184 - 6.9.2016 Heilbrigðisþjónusta

Landspítali leitar að lífeindafræðingi í krefjandi starf.

Lesa meira

Móttökuritari heilsugæslu - Heilbrigðisstofnun Austurlands - Egilsstaðir - 201609/1182 - 5.9.2016 Skrifstofustörf

HSA óskar eftir að ráða móttökuritara á heilsugæsluna Egilsstöðum

Lesa meira

Sérfræðingur í bókagerð - Þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og daufblinda einstaklinga - Reykjavík - 201609/1181 - 5.9.2016 Sérfræðistörf

Laust er til umsóknar 100% starf í gerð námsbóka hjá Þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og daufblinda einstaklinga

Lesa meira

Lektor í lögreglufræði - Háskólinn á Akureyri, hug- og félagsvísindasvið - Akureyri - 201608/1173 - 1.9.2016 Sérfræðistörf

Háskólinn á Akureyri auglýsir lausa 100% stöðu lektors í lögreglufræði við hug- og félagsvísindasvið

Lesa meira

Verkefnastjóri í lögreglufræði - Háskólinn á Akureyri, hug- og félagsvísindasvið - Akureyri - 201608/1172 - 1.9.2016 Sérfræðistörf

Háskólinn á Akureyri auglýsir lausa 100% stöðu verkefnastjóra í lögreglufræði við hug- og félagsvísindasvið

Lesa meira

Lektor í umhverfisverkfræði - Háskóli Íslands - Reykjavík - 201608/1169 - 1.9.2016 Kennsla og rannsóknir

Laust er til umsóknar fullt starf lektors í umhverfisverkfræði við Umhverfis- og byggingarverkfræðideild Háskóla Íslands

Lesa meira

Lektor í enskum bókmenntum - Háskóli Íslands - Reykjavík - 201608/1168 - 1.9.2016 Kennsla og rannsóknir

Laust er til umsóknar starf lektors í  breskum og amerískum samtímabókmenntum við Deild erlendra tungmála, bókmennta og málvísinda á Hugvísindasviði Háskóla Íslands.

Lesa meira

Sérfræðilæknir í nýrnalækningum - Landspítali, nýrnalækningar - Reykjavík - 201608/1163 - 31.8.2016 Heilbrigðisþjónusta

Landspítali auglýsir fullt starf sérfræðilæknis í nýrnalækningum

Lesa meira

Hjúkrunarfræðingur - Heilbrigðisstofnun Vestfjarða, heilsugæslustöð - Ísafjörður - 201608/1131 - 25.8.2016 Heilbrigðisþjónusta

HVEST óskar að ráða hjúkrunarfræðing á heilsugæslusvið í Ísafirði

Lesa meira

Námsstöður deildarlækna - Landspítali, öldrunarlækningar - Reykjavík - 201608/1118 - 23.8.2016 Heilbrigðisþjónusta

Lausar eru til umsóknar námsstöður deildarlækna í öldrunarlækningum við Landspítala

Lesa meira

Náttúrufræðingur - Háskóli Íslands, Heilbrigðisvísindasvið - Reykjavík - 201608/1025 - 4.8.2016 Kennsla og rannsóknir

Auglýst er eftir náttúrufræðingi í 100% starf við Læknadeild Háskóla Íslands til starfa við vísindarannsóknina Skimun fyrir einstofna góðkynja mótefnahækkun, sem fer af stað með haustinu.

Lesa meira

Hjúkrunarfræðingur - Heilbrigðisstofnun Vestfjarða - Ísafjörður - 201607/999 - 25.7.2016 Heilbrigðisþjónusta

HVEST óskar að ráða hjúkrunarfræðing á Heimahjúkrunardeild á Ísafirði. 

Lesa meira

Starfsmaður í verslun - Fangelsið á Litla Hrauni - Eyrarbakki - 201607/984 - 18.7.2016 Önnur störf

Fangelsið á Litla Hrauni leitar að starfsmanni í verslun.

Lesa meira

Hjúkrunarfræðingar - Heilbrigðisstofnun Vestfjarða, heilsugæslustöð - Ísafjörður - 201602/283 - 24.2.2016 Heilbrigðisþjónusta

HVEST óskar að ráða hjúkrunarfræðing á heilsugæslusvið á Ísafirði. Umsóknarfrestur er opinn.

Lesa meira

Hjúkrunarfræðingar - Heilbrigðisstofnun Vestfjarða, Hjúkrunarheimilið Eyri - Ísafjörður - 201602/282 - 24.2.2016 Heilbrigðisþjónusta

HVEST óskar að ráða hjúkrunarfræðinga á Hjúkrunarheimilið Eyri á Ísafirði. Umsóknarfrestur er opinn.

Lesa meira

Hjúkrunarfræðingar - Heilbrigðisstofnun Vestfjarða, legudeild - Ísafjörður - 201602/281 - 24.2.2016 Heilbrigðisþjónusta

HVEST óskar að ráða hjúkrunarfræðinga á legudeild á sjúkrahúsinu á Ísafirði. Umsóknarfrestur er opinn.

Lesa meira