Sérfræðistörf

Héraðsfulltrúi Suðurlandi - Landgræðsla ríkisins - Hella - 201704/661

4/4/2017

Landgræðsla ríkisins 


Héraðsfulltrúi Suðurlandi.  Umsóknarfrestur framlengdur.

Landgræðsla ríkisins er þekkingar- og þjónustustofnun. Markmið hennar eru verndun gróðurs og jarðvegs og bætt landgæði. Stofnunin starfar samkvæmt lögum um landgræðslu nr. 17/1965 og lögum um varnir gegn landbroti nr. 91/2002. Stofnunin hefur höfuðstöðvar í Gunnarsholti en er auk þess með starfsstöðvar á Egilsstöðum, Húsavík, Sauðárkróki, Hvanneyri og í Reykjavík.

Landgræðsla ríkisins óskar eftir að ráða héraðsfulltrúa með aðalstarfssvæði á Suðurlandi með starfsstöð í Gunnarsholti. Héraðsfulltrúi þarf að hafa sveigjanleika og vera tilbúinn til að taka þátt í þróun starfsins og breytingum sem kunna að verða á starfinu og vinnustaðnum.

Helstu verkefni og ábyrgð
- Öflun upplýsinga, ráðgjöf og eftirlit með verkefnum í Bændur græða landið, Landbótasjóði og öðrum landgræðsluverkefnum.
- Áætlanagerð og umsjón landgræðsluverkefna á starfssvæðinu.
- Vöktun á ástandi gróðurs og jarðvegs og fylgjast með að lögum um landgræðslu sé framfylgt.
- Aðstoð við gerð beitar- og uppgræðsluáætlana fyrir einstakar bújarðir og stærri svæði.
- Skráning landgræðsluaðgerða og eftirlit með árangri þeirra.
- Fræðsla og ráðgjöf til sveitarstjórna, landnotenda, skóla og almennings.
- Önnur verkefni

Hæfnikröfur
- Krafist er BSc-prófs í náttúruvísindum, t.d. landnýtingu, búvísindum eða umhverfisfræðum.
- Skipulagshæfni, sveigjanleiki og hæfni í mannlegum samskiptum.
- Almenn þekking eða reynsla af landbúnaði.
- Góð kunnátta í notkun tölvu og upplýsingatækni og góð íslensku- og enskukunnátta, skilyrði.
- Þekking og reynsla af landgræðslustarfi, kostur.
- Þekking og reynsla af notkun landupplýsingakerfa, kostur.

Frekari upplýsingar um starfið
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármálaráðherra og Félag íslenskra náttúrufræðinga hafa gert.
Starfinu geta fylgt talsverð ferðalög, megin starfssvæðið er Suðurland. Starfið hentar bæði konum og körlum.

Æskilegt er að starfsmaður geti hafið störf 1. júní 2017.

Umsókn skal fylla út og senda rafrænt, ferilskrá og afrit af prófskírteini skal fylgja. Einnig má senda umsókn til Landgræðslu ríkisins, Gunnarsholti, 851 Hella.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ráðning liggur fyrir.

Landgræðslan - laus störf

Starfshlutfall er 100%
Umsóknarfrestur er til og með 24.04.2017. Frestur framlengdur til 27.04.2017.

Nánari upplýsingar veitir
Gustav Magnús Ásbjörnsson - gustav@land.is - 4883000
Garðar Þorfinnsson - gardar@land.is - 4883000

LAND Landverndarsvið
Gunnarsholti
851 Hella

Smelltu hér til að sækja um starfið